PL/EN

wyślij do:
Koszty dostawy – cennik

Ceny dostawy:
Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez firmy kurierskie GLS Polska, DHL oraz InPost:

• a. przysyłka kurierska GLS, DHL lub InPost – przy wyborze formy płatności:
przelew bankowy, karta płatnicza Elavon, płatność elektroniczna - Tpay.com – 19 PLN.

• b. przysyłka kurierska DHL – (1-4 dni roboczych) przy wyborze formy płatności:
płatność gotówką przy odbiorze – 23 PLN.

• c. przysyłka kurierska GLS – (1-4 dni roboczych) przy wyborze formy płatności:
płatność gotówką przy odbiorze lub płatność BLIKiem przy odbiorze – 21 PLN.

• d. przysyłka kurierska InPost – (1-4 dni roboczych) przy wyborze formy płatności:
płatność gotówką przy odbiorze lub płatność kartą przy odbiorze – 19 PLN.

• e. InPost paczkomaty – (3-5 dni roboczych) przy wyborze formy płatności:
przelew bankowy, karta płatnicza Elavon, płatność elektroniczna - Tpay.com, płatność BLIKiem przy odbiorze, płatność kartą przy odbiorze (w wybranych paczkomatach) – 15 PLN.

• f. Poczta Polska wysyłka poza granice Polski do krajów wymienionych w TABELI
przy wyborze formy płatności: przelew bankowy, karta płatnicza Elavon, płatność elektroniczna - Tpay.com

 

Sprzedawca informuje, iż czas dostawy zamówionego towaru w przypadku przesyłki kurierskiej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, wynosić będzie średnio 2-3 dni robocze od dnia dokonania wysyłki (powierzenia przewoźnikowi, o którym wyżej mowa, przedmiotu zamówienia).
Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: Barwałd Górny 310A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu można również złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które zostało zamieszczone w zał. nr 1 do regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od umowy, przygotowane w oparciu o załącznik nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W zakresie zwrotu wartości towaru (ceny), Sprzedawca zwraca kwotę jego wartości, obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu jego wartości, spowodowaną korzystaniem z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, za które to zmniejszenie wartości rzeczy w ww. zakresie Konsument ponosi odpowiedzialność. Zakres przedmiotowej odpowiedzialności Konsumenta jest ustalany obiektywnie w oparciu o porównanie wartości rzeczy wydanej Konsumentowi z wartością rzeczy zwróconej obliczonej z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.

Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

• a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.


  1. wzor-pouczenia-o-odstapieniu-od-umowy.pdf
  2. oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf
  3. formularz-zgloszenia-reklamacyjnego (1).pdf
  4. Cennik wysyłek zagranicznych / Delivery price list.pdf